Newyddion diweddaraf

Pam y tynnais fy nghais am aelodaeth o Blaid Cymru yn ôl

Mae fy llythyr at Blaid Cymru, isod, yn esbonio fy rhesymau dros dynnu fy nghais i ail-ymuno â Phlaid Cymru yn ei ôl. Gan ystyried y ffordd mae’r broses wedi ei gweinyddu, fe ddes i’r casgliad mai fy eithrio am fyth fyddai unig ddyfarniad y panel. I sôn am rai achosion yn unig o blith fy ngofidion; cefais wybod ond deuddydd gwaith cyn y panel y caf drefnu cyfreithiwr i’m cynrychioli. Dyma gais a wnes gyntaf hyd yn oed cyn imi gael fy eithrio yn y lle cyntaf. Cefais wybod pwy fyddai aelodau’r panel y prynhawn cyn i’r diwrnod penodedig ac yn eu plith, rhai sydd wedi mynegi ar goedd eu bod eisoes yn elyniaethus tuag ataf.
Darllenwch fwy

Cyfarfod gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Paul Maynard

Paula Bradshaw MLA, Andrew Bridgen AS, Ivan Lewis AS a Neil McEvoy AC Ddoe, cyfarfu dirprwyaeth o ASau a’r Gweinidog newydd yn y Weinyddiaeth Cyfiawnder Paul Maynard AS i drafod pwnc Dieithrio Rhieni a methiant y system bresennol o gyfraith teulu i amddiffyn dioddefwyr, yn blant ac oedolion. Yn rhy aml, fu gan blant ddim cysylltiad â’r rhiant nad yw’n byw gyda hwy am amser maith, er na fu unrhyw dystiolaeth o gamdriniaeth nac o niwed.
Darllenwch fwy

Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd. Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd. “Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.