Newyddion diweddaraf

Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd. Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd. “Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru.
Darllenwch fwy

Neil McEvoy yn galw am fwy o gefnogaeth i ddynion sy’n dioddef camdriniaeth emosiynol a domestig

Mae’r aelod Cynulliad Annibynnol, Neil McEvoy, wedi galw am fwy o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i ddynion sy’n dioddef camdrinaieth emosiynol a domestig, mewn ymdrech i leihau nifer y dynion sy’n gwneud amdanynt eu hunain. Mae AC Canol De Cymru wedi cyflwyno dau welliant i ddadl ar ddydd Mercher. Dadl fydd hon ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar atal hunanladdiad yng Nghymru.
Darllenwch fwy

Merch o Gaerdydd a ddaliwyd yn Yemen yn dychwelyd adref

Mae merch Jackie Saleh, Safia Saleh, ei gŵr Labeb  a’u plant Mohammed 12; Jacqueline 11, Lucy 10, a Asalah 2 flwydd oed wedi cyrraedd Caerdydd yn ddiogel neithiwr. Roeddent wedi hedfan i Heathrow o Cairo via Morocco.  Yr oeddwn yno ym Maes Awyr Heathrow ac yr oeddwn yn dyst i’r foment ryfeddol pan adunwyd y teulu. Wedi ei chipio’n anghyfreithlon oddi wrth ei mam bron i 35 blynedd yn ôl, mae Safia Saleh yn awr gartref yn saff yn Nhrelái, Caerdydd gyda Jackie, ei mam.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.