Newyddion diweddaraf

Neil McEvoy AC yn gorfodi pleidlais i achub gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mae Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru, Neil McEvoy AC, wedi gorfodi’r llywodraeth Lafur i bleidleisio ar welliant a allai achub gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Mae dros 9,000 o bobl eisoes wedi llofnodi deiseb i Bwyllgor Deisebau’r Senedd yn galw ar i Lywodraeth Cymru ymyrryd i ddiogelu gwasanaethau. Mae Mr McEvoy yn aelod o’r Pwyllgor Deisebau ac mae wedi nodi ei fod yn cefnogi’r ymgyrchwyr yn eu brwydr i ddiogelu gwasanaethau lleol.
Darllenwch fwy

Ymgyrchwyr Dieithrio Rhieni yn cwrdd â Barnwr yr Uchel Lys yn yr Adran Deulu

Symudodd yr ymgyrch i fynd i’r afael â phwnc Dieithrio Rhieni ymlaen eto yr wythnos ddiwethaf. Yn dilyn cyfarfod blaenorol gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Paul Maynard AS, cyfarfu grŵp o wleidyddion ac ymgyrchwyr trawsbleidiol: Neil McEvoy AC, Ivan Lewis AS ac Andrew Bridgen AS, â Syr Stephen Cobb - Barnwr uchel Lys yn yr Adran Deulu i drafod Dieithrio Rhieni. Mae Syr Stephen yn aelod o Banel Ymchwilio Diogelu y Weinyddiaeth Gyfiawnder  a’r un a luniodd y cynigion diweddaraf gan lywydd yr Adran Deulu - Syr Andrew McFarlane - ar Gyfraith Breifat.
Darllenwch fwy

Peidied llywodraeth Cymru ag anwybyddu gofid yr heddlu am y gwaharddiad smacio

Mae Neil McEvoy, AC Annibynnol dros Ganol De Cymru, wedi galw ar y llywodraeth i bedio anwybyddu gofidiau am y gwarharddiad smacio. Wrth gyfeirio at lythyr oddiwrth un o swyddogion uchel yr heddlu anfonwyd at Aelodau’r Cynnulliad yr wythnos hon (gweler isod), dywedodd Mr McEvoy, “Mae pryderon go iawn am sut i weithredu’r gwaharddiad smacio arfaethedig.  Mae yma swyddog heddlu profiadol yn ysgrifennu at Aelodau’r Cynulliad i ddweud fod y mwyafrif o swyddogion yn meddwl mai peath peryglys fyddai tynnu swyddogion rheng flaen i honiadau fod mam wedi rhoi tap i’w phlentyn bach ar y pen ôl,  neu’n wir, rhieni yn gyffredinol yn gwneud hyn.  Ni does ganddynt amser am hyn.  Fel y dywed, “Mae’r rheng flaen yn gwegian yn barod.””
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.