Newyddion diweddaraf

Ymgyrchwyr Dieithrio Rhieni yn cwrdd â Barnwr yr Uchel Lys yn yr Adran Deulu

Symudodd yr ymgyrch i fynd i’r afael â phwnc Dieithrio Rhieni ymlaen eto yr wythnos ddiwethaf. Yn dilyn cyfarfod blaenorol gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Paul Maynard AS, cyfarfu grŵp o wleidyddion ac ymgyrchwyr trawsbleidiol: Neil McEvoy AC, Ivan Lewis AS ac Andrew Bridgen AS, â Syr Stephen Cobb - Barnwr uchel Lys yn yr Adran Deulu i drafod Dieithrio Rhieni. Mae Syr Stephen yn aelod o Banel Ymchwilio Diogelu y Weinyddiaeth Gyfiawnder  a’r un a luniodd y cynigion diweddaraf gan lywydd yr Adran Deulu - Syr Andrew McFarlane - ar Gyfraith Breifat.
Darllenwch fwy

Peidied llywodraeth Cymru ag anwybyddu gofid yr heddlu am y gwaharddiad smacio

Mae Neil McEvoy, AC Annibynnol dros Ganol De Cymru, wedi galw ar y llywodraeth i bedio anwybyddu gofidiau am y gwarharddiad smacio. Wrth gyfeirio at lythyr oddiwrth un o swyddogion uchel yr heddlu anfonwyd at Aelodau’r Cynnulliad yr wythnos hon (gweler isod), dywedodd Mr McEvoy, “Mae pryderon go iawn am sut i weithredu’r gwaharddiad smacio arfaethedig.  Mae yma swyddog heddlu profiadol yn ysgrifennu at Aelodau’r Cynulliad i ddweud fod y mwyafrif o swyddogion yn meddwl mai peath peryglys fyddai tynnu swyddogion rheng flaen i honiadau fod mam wedi rhoi tap i’w phlentyn bach ar y pen ôl,  neu’n wir, rhieni yn gyffredinol yn gwneud hyn.  Ni does ganddynt amser am hyn.  Fel y dywed, “Mae’r rheng flaen yn gwegian yn barod.””
Darllenwch fwy

Pam y tynnais fy nghais am aelodaeth o Blaid Cymru yn ôl

Mae fy llythyr at Blaid Cymru, isod, yn esbonio fy rhesymau dros dynnu fy nghais i ail-ymuno â Phlaid Cymru yn ei ôl. Gan ystyried y ffordd mae’r broses wedi ei gweinyddu, fe ddes i’r casgliad mai fy eithrio am fyth fyddai unig ddyfarniad y panel. I sôn am rai achosion yn unig o blith fy ngofidion; cefais wybod ond deuddydd gwaith cyn y panel y caf drefnu cyfreithiwr i’m cynrychioli. Dyma gais a wnes gyntaf hyd yn oed cyn imi gael fy eithrio yn y lle cyntaf. Cefais wybod pwy fyddai aelodau’r panel y prynhawn cyn i’r diwrnod penodedig ac yn eu plith, rhai sydd wedi mynegi ar goedd eu bod eisoes yn elyniaethus tuag ataf.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.