Caerdydd Carswydus

Pasiwyd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) gan Gyngor Caerdydd dan arweiniad Llafur wedi iddynt fynd i mewn i etholiad gan honni eu bod eisiau amddiffyn caeau gleision.

Ymhen misoedd o gael eu hethol i Gyngor Caerdydd, cyhoeddodd Llafur gynlluniau i adeiladu degau o filoedd o dai ar gaeau gleision, yn bennaf yng ngorllewin Caerdydd. Mae’r tai hyn yn rhy ddrud o lawer i’r rhan fwyaf o bobl leol fforddio. Yr wyf wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn y cynlluniau hyn byth ers i mi glywed amdanynt.

Heb fawr ddim seilwaith yn ei le, mae’r CDLL hefyd yn debygol o arwain at filoedd o geir yn ychwanegol ar y ffyrdd a phwysau mawr ar lefydd mewn meddygfeydd.

Allwn ni ddim atal cam cyntaf y datblygiad yn awr gan ei fod eisoes yn cael ei godi.

Ond gallwn atal y camau nesaf er mwyn amddiffyn y caeau gleision sydd weddill a chadw miloedd o geir yn ychwanegol oddi ar y ffyrdd. Os ydych eisiau cymryd rhan yn yr ymgyrch i wrthdroi’r CDLL Β neu gael y newyddion diweddaraf, yna cliciwch β€˜ymuno’ isod a llenwi eich manylion.

Ymuno

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld Γ’'r wefan hon yn ymuno Γ’'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.