Grŵp Trawsbleidiol ar BAFFIO Mawrth 21ain 2018

Cysgodlun o Baffwyr yn ymarfer

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio ar Ddydd Mercher, Mawrth 21ain 2018, am 6.30 ar gyfer 7-8pm (gadewch ddigon o amser ar gyfer yr archwiliad diogelwch wrth gyrraedd), yn Ystafell Pwyllgor 5, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd CF99 1NA.

Ein Gwestai Arbennig fydd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC

I Archebu (mae llefydd yn brin, felly rhaid archebu) cliciwch yma (sy'n agor ffenestr newydd yn Eventbrite): 

Tocynnau i'r GT ar BAFFIO

 

Daeth y Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio i fod ym Mis Mehefin 2017, gyda’r nod o gefnogi clybiau amatur ledled Cymru a sicrhau parhad y gamp.

Bydd yr ail gyfarfod yn gyfle i’r gymuned focsio groesawu’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon newydd i’w swydd ac i drafod dyfodol paffio yng Nghymru. Cadeirydd y cyfarfod fydd Neil McEvoy AM ac fe ddilynir ei gyflwyniad gan y drafodaeth agored.

Bydd y cyfarfod yn agored am ddim i’r cyhoedd, ond gan fod llefydd yn brin bydd yn rhaid archebu eich lle ymlaen llaw ar y dudalen hon yn Eventbrite.co.uk

Os am gael rhagor o wybodaeth ar sut i deithio i’r Cynulliad, ewch at dudalen ‘Ymweld â ni’ ar wefan y Cynulliad sef: www.cynulliad.cymru

I archebu (mae llefydd yn brin, felly rhaid archebu) cliciwch yma (sy'n agor ffenestr newydd yn Eventbrite): 

Tocynnau i'r GT ar BAFFIO


Dangos 1 ymateb

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.