LLWYDDO I WNEUD Y ‘PETHAU BYCHAIN’ DROS GYMRU

 

David Petersen Arweinydd yr Orymdaith yn dal trwmped

Bydd staff NEIL MEVOY AC yn mwynhau diwrnod o wyliau ar Ddydd Gŵyl Dewi i ddathlu Cymru ac i gymryd y cyfle, ys dywedodd Dewi Sant, i ‘wneud y pethau bychain’.

“Dwi’n galw ar gyflogwyr Cymru, hyd y mae modd iddynt, i gynnig diwrnod o wyliau i’w staff ar Dydd Gŵyl Dewi. Gadewch i ni ddathlu Cymru a phopeth sy’n dda am fyw yn y wlad a’r genedl hon. Dyma ddiwrnod sy’n dod â ni at ein gilydd i ddathlu y gorau o Gymru ac sy’n gallu cael ei rhannu gan bobl o bob ffydd a chefndir ynghyd" meddai Neil McEvoy AC

Bydd Neil McEvoy AC ei hun yn ymuno â Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (01/03/2018) yng Nghaerdydd sy'n cychwyn am 12.30 yh o Neuadd y Ddinas, King Edward VII Avenue, gan fynd ar hyd Heol y Frenhines yn gyntaf cyn gorffen yn Yr Ais:

http://www.gwyldewi.org

 

Gorymdeithwyr Gŵyl Dewi yn llewi Castell Caerdydd

“Dwi wedi bod yn galw ers blynyddoedd am droi Dydd Gŵyl Dewi yn ddiwrnod o wyliau cenedlaethol. Mae hi wedi bod yn well gan bob llywodraeth yn San Steffan ein gwthio i ddathlu ‘Diwrnod Traffalgar’ na chytuno bod gennym yr hawl i benderfynu dros ein hunain sut i ddathlu ein bod yn genedl yn ein ffordd ein hunain" Meddai McEvoy.

“Yr unig reswm nad oes gennym wyliau ar Dydd Gŵyl Dewi yw penderfyniadau mympwyol prif-weinidogion fel Gordon Brown dros y Blaid Lafur a David Cameron dros y Ceidwadwyr, a hynny’n groes i ddymuniad ac erfyniad Cymru gyfan.

Am fwy o fanylion am Orymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi yng Nghaerdydd, a'r ffordd yr aiff, ewch i'r wefan:

http://www.gwyldewi.org

A chofiwch #gwyldewi !

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.