Pleidlais i roi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor yng Nghymru

Pleidlais i roi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor yng Nghymru

Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol Neil McEvoy wedi cyflwyno gwelliant i gynnig yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am roi diwedd ar ffermio cŵn bach.

Mae’r arfer o ffermio cŵn ar raddfa ddiwydiannol er mwyn eu gwerthu ar fin cael ei wahardd yn Lloegr. Gall bridio cŵn yn ddwys olygu bod cannoedd o anifeiliaid yn byw dan amodau caeth a chyfyng, gyda geist yn cael eu gorfodi i fagu sawl torllwyth y flwyddyn.

Cafodd Cynnig Cynnar y Dydd ar y mater, pan gyflwynwyd ef yn Senedd San Steffan ym mis Rhagfyr 2017, gryn gefnogaeth drawsbleidiol. Canlyniad hynny oedd i Weinidog yr Amgylchedd, Michael Gove, gyhoeddi ym mis Awst 2018 y byddai’r arfer o ffermio cŵn bach yn ddiwydiannol yn dod i ben yn Lloegr, trwy wahardd gwerthiannau trydydd parti.

Ni chyhoeddwyd deddfwriaeth o’r fath ar gyfer Cymru, lle mae’r pwnc wedi ei ddatganoli i’r Cynulliad Cenedlaethol. O ganlyniad, ychwanegodd Neil McEvoy AC welliant i gynnig ar les anifeiliaid. Byddai’r gwelliant yn gosod is-bwynt newydd i’r cynnig yn galw ar Lywodraeth Cymru i ‘wahardd gwerthiannau cŵn bach gan drydydd partïon er mwyn rhoi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor.’

Wrth siarad cyn y bleidlais, dywedodd Neil McEvoy AC:

“Dyw hi wir ddim yn iawn fod cŵn yn byw dan amodau erchyll a chael eu gorfodi i fridio dro ar ôl tro.

“Mae cŵn bach yn haeddu’r cychwyn gorau mewn bywyd, ac y mae hynny’n golygu dod o’r nifer fawr o fridwyr sy’n poeni am les anifeiliaid, yn hytrach na’r sawl sydd ond yn gweld cŵn fel ffordd o lenwi eu pocedi.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.