Mwd Niwclear #GeigerBay

Neil McEvoy - Mwd Niwclear

Yn 2017 fe ymunais gydag ymgyrchwyr i lansio ymgyrch fawr i gadw mwd a garthwyd o’r tu allan i adweithydd niwclear yng Ngwlad yr Haf rhag cael ei ddympio yng Nghymru, Roedd gennym bryderon difrifol am y profion annigonol a wnaed ar y mwd, a chadarnhawyd hyn gan wahanol arbenigwyr, gan gynnwys Athro Emeritws o Goleg Imperial Llundain.

Llofnodwyd y drwydded i ddympio’r mwd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, un o asiantaethau Llywodraeth Cymru, a redir gan Lafur.

Yr oedd protestiadau enfawr yn erbyn dympio’r mwd, gyda’r ymgyrch yn cael ei grybwyll ledled y byd ar Al Jazeera, Russia Today, ac ar y cyfryngau yn yr Almaen, Pacistan, yr Alban a Llundain.

Hefyd, pasiodd deiseb i’r Cynulliad Cenedlaethol y trothwy o 5,000 o lofnodion oedd yn golygu y gellid gorfodi dadl ar lawr y Senedd.

Canlyniad y ddadl honno oedd bod Llafur wedi gwrthod atal y drwydded, gydag un AC Llafur yn holi mai Tiroedd Caerdydd yw’r “lle i fynd i waredu gwastraff adeiladu yn yr ardal”, gan gynnwys gwastraff adeiladu o adweithydd niwclear yng Ngwlad yr Haf, fe ymddengys.

Cafodd deiseb arall yn erbyn dympio’r mwd dros 100,000 o lofnodion, ond anwybyddwyd hyn eto gan Lywodraeth Lafur Cymru.

Aeth cam cyntaf y dympio ymlaen yn hydref 2018, wrth i longau carthu enfawr ddympio’r mwd ‘niwclear’ yn nyfroedd Tiroedd Caerdydd.

Ond mae angen trwydded newydd ar gyfer y camau nesaf, ac yr ydym yn rhoi pethau ar waith yn awr i gadw’r mwd hwn allan o Gymru. Os ydych eisiau ymuno â’r ymgyrch i wneud yn siŵr na fydd trwydded newydd fyth yn cael ei lofnodi, yna cliciwch i ymuno a llenwi eich manylion.

Ymuno

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.