Protestio’r Mwd Niwclear tu faes i’r Uchel Lys

Dewch i gefnogi Cian Ciaran, Super Furry Animals, Cyfeillion y Ddaear Y Barri a Neil McEvoy tu faes i’r Uchel Lys ddydd Llun  17fed o Fedi 2018, am 1 o’r gloch yr hwyr.

512943.jpg

Cyhoeddwyd y bydd gwrandawiad o’r Uchel Lys ar Ddydd Llun Medi’r 17fed am 2yh, yn sgil cais Cian Ciaran i ofyn am waharddiad parhaol ar daenu mwd ymbelydrol dim ond 1.5 milltir o Gaerdydd a pheryglu arfordir de Cymru. 

Mae ymchwil yn dangos y gall gronynnau o’r mwd ledu hyd at 10 milltir o’r môr dros y tir.

Mae’r bwriad i ollwng y mwd wedi peri gwrthwynebiad cryf, oherwydd profion annigonol a diffyg llwyr Asesiad Effeithiau Amgylcheddol.

Gwahoddir protestwyr i ymuno cyn y gwrandawiad llys ar ddydd Llun.

“Nid yw Cymru’n domen wastraff i Loegr. Ni fyddai unrhyw wlad arall yn y byd yn goddef y fath beth.”

Dewch yn llu i brotestio ar ddydd Llun 17fed o Fedi 2018, am 1 y.h.

PRYD
September 17, 2018 at 1pm - 2pm
BLE
Uchel Lys
2 Stryd Parc
10 Park Street
Caerdydd CF10 1ET
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Neil McEvoy AC · · 03002007434

A fyddwch yn dod?


Dangos 1 ymateb

  • Julie Murray
    rsvped 2018-09-12 16:47:01 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.