A FYDD JOSHUA YN RHOI HWB I BAFFIO YNG NGHYMRU ?

Neil McEvoy AC, Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar Baffio gyda'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth

Rhoi Hwb i Baffio yng Nghymru: Neil McEvoy AC, Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar Baffio gyda'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth

A FYDD JOSHUA YN RHOI HWB I BAFFIO YNG NGHYMRU ?

MAE'R DIDDORDEB ysol yn y gornestau rhwng Anthony Joshua a’i wrthwynebwyr am deitlau paffio rhyngwladol sy’n digwydd yng Nghaerdydd yn cynyddu atyniad paffio, ond fe all y bydd yn herio holl adnoddau Clybiau Paffio Amatur Cymru, yn ôl Neil McEvoy AC.

Medd Neil McEvoy AC “Dyma gyfle dihafal i Gymru elwa ar waith dygn ac ymroddgar rhwydwaith clybiau paffio amatur Cymru gyfan, sydd wedi cyflawni cymaint i weddnewid bywydau ifainc er gwell.

“Mae Cymru wastad wedi rhagori o ran ansawdd ein paffwyr, ond nawr mae’n rhaid i ni  sicrhau bod y diddordeb mae gornestau Joshua wedi'i sbarduno yn gadael paffio yng Nghymru ar ei fantais am flynyddoedd eto.”

Bydd ail ornest Anthony Joshua yn ne Cymru yn rhoi ei deitlau WBA ac IBF yn y pair gyda theitl WBO Joseph Parker ar Mawrth y 31ain yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd tra bydd miliynau eraill yn gwylio o bedwar ban y byd.

Cwta deng niwrnod cyn ymgiprys Joshua a Joseph Parker am bencampwriaeth gyfunol pwysau trymion y byd, daw’r Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio ynghyd ym Mae Caerdydd dan nawdd Neil McEvoy AC, i drafod dyfodol Paffio Amatur yng Nghymru.

Mae cyfarfodydd y  Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio (Dydd Mercher, Mawrth 21ain 2018, am 6.30 ar gyfer 7-8pm yn Ystafell Pwyllgor 5, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd) yn agored ac am ddim i’r cyhoedd, ond mae’n ofynnol i archebu lle ymlaen llaw ar y dudalen hon yn Eventbrite.co.uk:


Archebwch YMA ar Eventbrite (ffenestr newydd)

 

 

Cyfarfod cyntaf y Grwp Trawsbleidiol ar Baffio

Cyfarfod cyntaf y Grwp Trawsbleidiol ar Baffio

Daeth y Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio i fod ym Mis Mehefin 2017, gyda’r nod o gefnogi clybiau amatur ledled Cymru.

Bydd Neil McEvoy yn y Gadair am ail gyfarfod y Grŵp, i groesawu'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC i’w swydd newydd fel Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, ac wedyn yn agor y maes i drafod agored ar ddyfodol paffio yng Nghymru.

Mae cyfarfodydd y  Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio (Dydd Mercher, Mawrth 21ain 2018, am 6.30 ar gyfer 7-8pm yn Ystafell Pwyllgor 5, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd) yn agored ac am ddim i’r cyhoedd, ond mae’n ofynnol i archebu lle ymlaen llaw ar y dudalen hon yn Eventbrite.co.uk:


Archebwch YMA ar Eventbrite (ffenestr newydd yn agor)

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.