Mae Michael O'Brien newydd ymuno â Phlaid Cymru

Roedd Michael O'Brien yn un o driawd a gafodd eu beio ar gam am lofruddiaeth, gan ddioddef unarddeg o flynyddoedd yn y carchar am drosedd roedd yn ddiniwed ohoni.

Mae'n parhau i frwydro dros gyfiawnder i eraill.

Yn ddiweddar fe ymunodd â Phlaid Cymru oherwydd ei fod am weld gwleidyddiaeth glân a diwygio'r drefn. 

Mae pobl eraill yn ymuno gydag e bob dydd.

Dyma sut mae ymuno:

https://www.ymuno.plaid.cymru/?force=2

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.