Neil McEvoy AC yn mynnu atebion gan fwrdd CNC dros fwd niwclear

Neil McEvoy AC yn mynnu atebion gan fwrdd CNC dros fwd niwclear

Mae Neil McEvoy wedi ysgrifennu at fwrdd CNC i fynnu atebion am ddiogelwch mwd sydd i’w garthu o’r tu allan i Adweithydd Niwclear Hinkley Nuclear a’i ddympio wedyn yn nyfroedd Cymru.

Mae miloedd o ymgyrchwyr wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cynlluniau gydag Aelodau Cynulliad eraill yn awr yn ychwanegu eu lleisiau am atal y drwydded i ddympio’r mwd.

Mae miloedd o ymgyrchwyr wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cynlluniau gydag Aelodau Cynulliad eraill yn awr yn ychwanegu eu lleisiau am atal y drwydded i ddympio’r mwd.

Dygodd Mr McEvoy y cynllun i ddympio’r mwd yn gyntaf i sylw’r byd pan heriodd Ysgrifennydd Llafur yr Amgylchedd ynghylch y drwydded ym Medi 2017. Ers hynny, mae dros 100,000  o bobl wedi llofnodi deisebau yn galw am fwy o brofion.

Mae miloedd o ymgyrchwyr wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cynlluniau gydag Aelodau Cynulliad eraill yn awr yn ychwanegu eu lleisiau am atal y drwydded i ddympio’r mwd.  Dygodd Mr McEvoy y cynllun i ddympio’r mwd yn gyntaf i sylw’r byd pan heriodd Ysgrifennydd Llafur yr Amgylchedd ynghylch y drwydded ym Medi 2017. Ers hynny, mae dros 100,000  o bobl wedi llofnodi deisebau yn galw am fwy o brofion. Derbyniodd deiseb at Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddigon o lofnodion i orfodi dadl mewn sesiwn lawn, lle cyhuddodd  Neil McEvoy yr Ysgrifennydd Amgylchedd o adael i Gymru gymryd mwd Lloegr a allai fod yn niwclear, heb gael dim yn gyfnewid. Fodd bynnag, mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y corff sydd i fod i warchod yr amgylchedd yng Nghymru, wedi gwrthod atal y drwydded. Yr oedd dympio’r mwd i fod i gychwyn ar 16 Awst, ond adroddwyd yn ddiweddarach y byddai dympio’r mwd yn cael ei oedi tan fis Medi o leiaf.  Mae Neil McEvoy yn awr yn mynnu bod y drwydded ei hun yn cael ei hatal ac wedi galw ar fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru i ddefnyddio Egwyddor Rhagofal, fel sydd yn Erthygl 191 y Cytundeb am Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd. Meddai Neil McEvoy AC: “Rwy’n pryderu am nad wyf yn credu bod digon o brofion wedi eu cynnal.  “Rydym yn sôn am fwd yn cael ei garthu o’r tu allan i adweithydd niwclear ac y mae CNC yn dibynnu ar brofion bas gan ddefnyddio un math o sbectrometreg yn unig. Pan gynhaliwyd profion ar fwd a allai fod yn niwclear yn Kosovo defnyddiwyd 3  dull o spectrometreg gamma, spectrometreg beta a sbectrometreg mas plasma, ac eto, un o’r dulliau hyn yn unig a ddefnyddiwyd ar y mwd o’r tu allan i Hinkley. Pam nad yw’r hyn oedd yn ddigon da i Kosovo heb fod yn ddigon da i Gymru? “Os oes unrhyw beth yn llechu yn y mwd hwn, yn ddwfn y bydd. Ond ni wnaed fawr ddim profion dwfn ac yr oedd hynny, hyd yn oed, ddeng mlynedd yn ôl, gyda’r data amrwd bellach ar goll.  “Mae angen i ni ddefnyddio Egwyddor Rhagofal, fel sydd yn Erthygl 191 y Cytundeb am Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, ac atal y drwydded fel mater o frys hyd nes bod profion cywir a thrylwyr wedi eu cynnal. Nid wyf yn credu, hyd nes y caiff ei brofi, fod y mwd hwn yn ddiogel y tu hwnt i unrhyw amheuaeth.”

Derbyniodd deiseb at Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddigon o lofnodion i orfodi dadl mewn sesiwn lawn, lle cyhuddodd  Neil McEvoy yr Ysgrifennydd Amgylchedd o adael i Gymru gymryd mwd Lloegr a allai fod yn niwclear, heb gael dim yn gyfnewid.

Fodd bynnag, mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y corff sydd i fod i warchod yr amgylchedd yng Nghymru, wedi gwrthod atal y drwydded. Yr oedd dympio’r mwd i fod i gychwyn ar 16 Awst, ond adroddwyd yn ddiweddarach y byddai dympio’r mwd yn cael ei oedi tan fis Medi o leiaf.

Mae Neil McEvoy yn awr yn mynnu bod y drwydded ei hun yn cael ei hatal ac wedi galw ar fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru i ddefnyddio Egwyddor Rhagofal, fel sydd yn Erthygl 191 y Cytundeb am Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Meddai Neil McEvoy AC:

“Rwy’n pryderu am nad wyf yn credu bod digon o brofion wedi eu cynnal.

“Rydym yn sôn am fwd yn cael ei garthu o’r tu allan i adweithydd niwclear ac y mae CNC yn dibynnu ar brofion bas gan ddefnyddio un math o sbectrometreg yn unig. Pan gynhaliwyd profion ar fwd a allai fod yn niwclear yn Kosovo defnyddiwyd 3  dull o spectrometreg gamma, spectrometreg beta a sbectrometreg mas plasma, ac eto, un o’r dulliau hyn yn unig a ddefnyddiwyd ar y mwd o’r tu allan i Hinkley. Pam nad yw’r hyn oedd yn ddigon da i Kosovo heb fod yn ddigon da i Gymru?

“Os oes unrhyw beth yn llechu yn y mwd hwn, yn ddwfn y bydd. Ond ni wnaed fawr ddim profion dwfn ac yr oedd hynny, hyd yn oed, ddeng mlynedd yn ôl, gyda’r data amrwd bellach ar goll.

“Mae angen i ni ddefnyddio Egwyddor Rhagofal, fel sydd yn Erthygl 191 y Cytundeb am Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, ac atal y drwydded fel mater o frys hyd nes bod profion cywir a thrylwyr wedi eu cynnal. Nid wyf yn credu, hyd nes y caiff ei brofi, fod y mwd hwn yn ddiogel y tu hwnt i unrhyw amheuaeth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.