Neil McEvoy AC yn gorfodi pleidlais i achub gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Neil McEvoy Royal Glamorgan A&E

Mae Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru, Neil McEvoy AC, wedi gorfodi’r llywodraeth Lafur i bleidleisio ar welliant a allai achub gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Mae dros 9,000 o bobl eisoes wedi llofnodi deiseb i Bwyllgor Deisebau’r Senedd yn galw ar i Lywodraeth Cymru ymyrryd i ddiogelu gwasanaethau. Mae Mr McEvoy yn aelod o’r Pwyllgor Deisebau ac mae wedi nodi ei fod yn cefnogi’r ymgyrchwyr yn eu brwydr i ddiogelu gwasanaethau lleol.

Yn y Senedd y dydd Mercher hwn, mae Mr McEvoy wedi symud yr ymgyrch hon yn ei blaen trwy ychwanegu gwelliant i ddadl ar wasanaethau brys y GIG sy’n galw am gefnogaeth ar gyfer:

‘Adran Damweiniau ac Achosion Brys barhaol ag adnoddau llawn yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.’

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn bygwth cau’r adran Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Mae gwleidyddion Llafur wedi bod yn ymgyrchu’n gyhoeddus yn erbyn y cynigion hefyd, ond Llafur sy’n rhedeg Llywodraeth Cymru ac AC Llafur, Vaughan Gething, yw’r Gweinidog Iechyd.

Wrth siarad cyn y ddadl, dywedodd Mr McEvoy:

“Mae’n bryd i Lafur roi ei chardiau ar y bwrdd yng Nghymru. Naill ai maen nhw’n cefnogi’r GIG a’i staff rheng flaen sy’n gweithio mor galed, neu dydyn nhw ddim. Nid yw’n ddigon da i Aelodau Cynulliad Llafur honni eu bod nhw’n brwydro’r cynigion hyn tra bod y Gweinidog Iechyd yn gwneud dim. Ni fydd y tactegau hyn yn twyllo’r cyhoedd.

“Mae’r gwelliant rwyf wedi’i gyflwyno yn golygu y bydd rhaid i Aelodau Cynulliad Llafur weithredu yn hytrach na phregethu. Fe welwn ni ddydd Mercher sut y byddan nhw’n pleidleisio. Os cawn ni bleidlais unfrydol o blaid Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn y Senedd, bydd y gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn haws o lawer eu hachub. Os na fydd Llafur yn pleidleisio i gefnogi’r ysbyty, mae'n rhaid iddyn nhw fod yn onest ynglŷn â’u methiannau mewn perthynas â’r GIG yng Nghymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.