Neil McEvoy yn apelio yn erbyn ei atal o Grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Neil McEvoy AC wedi cadarnhau ei fod wedi apelio yn erbyn ei atal o grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Dan reolau sefydlog Plaid Cymru, gall Aelod Cynulliad a ataliwyd o grŵp y Cynulliad apelio at Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y blaid i gael ei ail-dderbyn.

Deellir y bydd y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol yn gwrando ar apêl Mr McEvoy ganol Tachwedd.

Meddai Neil McEvoy AC:

“Rwyf wedi apelio at Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Cymru i gael fy ail-dderbyn i grŵp y Cynulliad Cenedlaethol. Rwyf hefyd wedi hysbysu’r Cadeirydd, y Prif Weithredwr a Phrif Chwip grŵp y Cynulliad o’m penderfyniad.

“Trwy’r apêl hon, rwy’n gobeithio medru dychwelyd yn gadarnhaol i grŵp Plaid Cymru”.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.