Lansio’r Grŵp Newydd

30725928_1949476188698541_5201842841617170432_o.jpg

 

Mae’r Grŵp Newydd yma o’r diwedd a chaiff ei lansio ar 21 Mai yn Neuadd Fawr Gwesty’r Gyfnewidfa Lo, Caerdydd.

Bydd y drysau ar agor o 6:30pm ymlaen i gychwyn am 7pm.

Ymysg y siaradwyr a gadarnhawyd mae:

  • Bethan Phillips (Ymgyrchydd o Gastell Nedd)
  • Heledd Gwyndaf 
  • Neil McEvoy, Aelod Cynulliad Canol De Cymru

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond rhaid i chi gofrestru trwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Mae lansio’r Grŵp Newydd hwn yn ennyd gyffrous a hanesyddol i’r mudiad cenedlaethol Cymreig. Wnaiff neb newid Cymru drosom. Rhaid i ni ddod at ein gilydd a gwneud hynny ein hunain.

Wedi’r lansio, bydd gennym gyfrwng newydd i bwyso am sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Edrychaf ymlaen at eich gweld oll ar Fai 21 ac i weithio gyda chi i adeiladu’r genedl falch, sofran ac unedig y gall Cymru fod ac y dylai fod.

 

PRYD
May 21, 2018 at 6:30pm - 8:30pm
BLE
Neuadd Fawr Gwesty’r Gyfnewidfa Lo
4-5 Mount Stuart Sq
Cardiff CF10 5FQ
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.