Lansio deiseb i wrthdroi’r drwydded dympio ymbelydroledd yn nyfroedd Cymru.

003874_29f10193.jpg

Mae Neil McEvoy AC hyn cefnogi deiseb a lansiwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol i atal trwydded fydd yn caniatau dympio 300,000 tunnell o fwd a allai fod yn ymbelydrol yn nyfroedd Cymru.

Daw’r deunydd fydd yn cael ei garthu o’r arfordir oddi ar atomfa niwclear Hinkley Point yng Ngwlad yr Haf. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur gwenwynig am adael i ddeunydd o waith niwclear gael ei ddympio yng Nghymru.

design-306125_960_720.png

Mae Neil McEvoy AC wedi galw am i drwydded a roddwyd gan Lywodraeth Cymru gael ei thynnu’n ôl wedi iddi ddod i’r amlwg na wnaed unrhyw Asesiad Effaith Amgylcheddol gan gorff gwarchod amgylchedd Cymru.

Mae’r drwydded yn caniatáu i ddeunydd a garthwyd o lannau pwerdy niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn nyfroedd Cymru, ychydig bellter o Gaerdydd. Mae’r deunydd yn cael ei garthu er mwyn gwneud lle i adweithydd niwclear arfaethedig Hinkley Point C, fydd yn cael ei godi gan Lywodraeth China.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy yn gwrthwynebu’r cynnig am Losgydd y Barri

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Neil McEvoy, wedi datgan gwrthwynebiad ffurfiol i’r llosgydd biomas arfaethedig yn y Barri.

Byddai’r llosgydd arfaethedig yn gweld gwastraff yn cael ei losgi er mwyn cynhyrchu ynni. Byddai’r gwastraff yn cael ei gludo trwy’r dref er mwyn cael ei ddanfon i’r safle yn Nociau’r Barri, lle byddai’r gwaith yn cael ei godi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd