Deiseb am fwd ymbelydrol yn cyrraedd 5,000 llofnod

design-306125_960_720.png

Mae deiseb i atal trwydded fyddai’n caniatáu i fwd a allai fod yn ymbelydrol o adweithydd niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn  nyfroedd Cymru wedi cyrraedd 5,000 llofnod.

Dan reolau’r Cynulliad, bydd yn rhaid i’r Cynulliad Cenedlaethol yn awr gael dadl am atal y drwydded mewn cyfarfod llawn.

Sefydlwyd y ddeiseb gan yr arbenigwr ar ymbelydredd y môr Tim Deere-Jones wedi i Neil McEvoy AC ddatgelu’r cynlluniau yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Ni wnaeth yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd sylw am y drwydded unigol, ond dywedodd fod pob trwydded yn cael ei rhoi o fewn gofynion y gyfraith.

Ond mae pryder mawr na chynhaliwyd profion iawn ar y mwd. Llofnodwyd y drwydded hen Asesiad Effaith Amgylcheddol a heb ymwneud llawn gan Gyfoeth Naturiol Cymru, y corff i warchod yr amgylchedd. A dim ond samplau o’r wyneb a gymerwyd, yn hytrach na samplau craidd, lle mae ymbelydredd yn debyg o fod yn uwch.

Meddai Neil McEvoy AC:

“Grym go-iawn yw hyn. Does dim llawer o ddeisebau i’r Cynulliad Cenedlaethol yn cyrraedd nod y 5,000 ac felly y mae hyn yn dangos lefel pryder pobl.

“Nid yw’n iawn i fwd o’r tu allan i adweithydd niwclear gael ei ddympio yng Nghymru heb i’r profion mwyaf trwyadl gael eu cynnal.

“Nid dyna’r math o ddyfodol rwyf i eisiau i ‘ngwlad. Mae arnom angen economi fodern a adeiladwyd ar sgiliau a gwybodaeth, nid derbyn gwastraff nad oes ar bobl eraill ei eisiau.

“Rhaid i Lywodraeth Lafur Cymru wrando yn awr. Mae angen iddynt gynnal profion go-iawn ar y mwd hwn a rhaid iddynt beidio â bod mor fyrbwyll ynghylch ymbelydredd.” 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.