Arbedwch ein caeau gleision – cyfarfod ymgynghori gyda Neil McEvoy AC

https://www.facebook.com/neiljmcevoy/videos/2247225015590322/

Gallwn oll weld sut y mae’r caeau gleision o gwmpas Caerdydd yn cael eu dinistrio oherwydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), yn enwedig yng ngorllewin y ddinas. Mae eisoes yn achosi tagfeydd traffig, a bydd yr effaith ar fwynderau lleol fel meddygfeydd yn enfawr.

Mae hyn oll yn digwydd oherwydd bod Cyngor Caerdydd yn codi miloedd o dai drudfawr na all pobl leol eu fforddio. Ac y maent yn eu codi ar y caeau gleision yr oeddent i fod i’w hamddiffyn.

Allwn ni ddim atal 2 gam cyntaf yr adeiladu yn awr. Ond fe allwn atal cyfnodau 3 ymlaen oherwydd y byddant yn cael eu codi ar ôl etholiadau nesaf y cyngor. Mae hyn yn golygu y gallwn ddileu a diwygio’r Cynllun Datblygu Lleol i achub y caeau gleision nad oes neb wedi adeiladu arnynt eto.

Os ydych eisiau amddiffyn ein ffordd o fyw, arbed ein caeau gleision a brwydro i gadw 10,000 o geir yn ychwanegol oddi ar ein ffyrdd, yna dewch i’r cyfarfod ymgynghori hwn.

PRYD
July 01, 2019 at 7pm - 10pm
BLE
Eglwys Lutheraidd
Fairwater Green
Tyllgoed
Caerdydd CF5 3EU
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Neil McEvoy · · 03002007434

A fyddwch yn dod?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.