Y #1000gwag - Tai

The worst house in Cardiff

Fe wnes lansio’r ymgyrch #1000gwag wedi iddi ddod i’r amlwg fod ymhell dros 1,000 eiddo fu’n wag ers amser maith yng Nghaerdydd, gyda 27,000 ar hyd a lled Cymru. Ystyr gwag ers amser maith yw bod neb wedi byw ynddynt ers dros chwe mis.

Yr oedd yn arbennig o siomedig gweld, yn 2017-2018, mai gan Gyngor Caerdydd oedd y record waethaf yng Nghymru, o ran dod â’r cartrefi hyn yn ôl i ddefnydd. Llwyddodd y cyngor i ail-ddefnyddio dim ond 0.8% mewn blwyddyn, cyfanswm o 10. Ond ar yr un pryd mae Cyngor Caerdydd yn difetha caeau gleision er mwyn codi tai newydd na all pobl leol eu fforddio, tra’u bod yn esgeuluso’r tai gwag sydd yma eisoes. Gwnaeth rhai Cynghorau eraill yn well o lawer na Chaerdydd, er mai eithaf gwael yw’r darlun dros Gymru gyfan.

Mae’r rhan fwyaf o’r tai hyn mewn dwylo preifat. Ond lle bu eiddo preifat yn wag ers amser maith, mae gan gynghorau nifer o bwerau i’w dwyn yn ôl i ddefnydd.

Gall hynny gynnwys helpu perchenogion sy’n cael trafferthion ariannol. Ond y mae gan gynghorau hefyd bwerau pan fo perchenogion tai fu’n wag ers amser maith yn gwrthod cydweithredu, gan gynnwys Gorchmynion Rheoli Anheddau Gwag.

Os ydych eisiau cymryd rhan yn yr ymgyrch a chlywed beth wyf i’n wneud am dai, a chael y newyddion diweddaraf, yna cliciwch ‘ymuno’ a llenwi eich manylion.

Ymuno

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.