Llafur gwenwynig am adael i ddeunydd o waith niwclear gael ei ddympio yng Nghymru.

design-306125_960_720.png

Mae Neil McEvoy AC wedi galw am i drwydded a roddwyd gan Lywodraeth Cymru gael ei thynnu’n ôl wedi iddi ddod i’r amlwg na wnaed unrhyw Asesiad Effaith Amgylcheddol gan gorff gwarchod amgylchedd Cymru.

Mae’r drwydded yn caniatáu i ddeunydd a garthwyd o lannau pwerdy niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn nyfroedd Cymru, ychydig bellter o Gaerdydd. Mae’r deunydd yn cael ei garthu er mwyn gwneud lle i adweithydd niwclear arfaethedig Hinkley Point C, fydd yn cael ei godi gan Lywodraeth China.

Mae’r drwydded yn caniatáu i hyd at 300,000 metr giwbig o waddod o Fae Bridgewater gael ei ddympio yn safle waredu forol Tiroedd Caerdydd.

Deellir bod y cais am drwydded wedi ei basio i Gyfoeth Naturiol Cymru, corff gwarchod yr amgylchedd, gan Lywodraeth Lafur Cymru ar “ddiwrnod breinio”, y diwrnod pan sefydlwyd Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ystyr hyn yw nad oedd gan Gyfoeth Naturiol Cymru fawr ddim rhan yng nghaniatáu’r drwydded. Yr oedd Llywodraeth Cymru eisoes wedi penderfynu nad oedd angen Asesiad Effaith Amgylcheddol.

Meddai Neil McEvoy AC:

“Mae gennym unigolyn sy’n galw ei hun yn Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd, ond dyma Lywodraeth Lafur yn rhoi trwydded i adael i ddeunydd gael ei garthu y tu allan i adweithydd niwclear Hinkley Point ac yna i gael ei ddympio yn nyfroedd Cymru ychydig bellter o Gaerdydd.

“I wneud pethau’n waeth, ni wnaed Asesiad Effaith Amgylcheddol gan y corff sydd i fod i ddiogelu amgylchedd Cymru.

“Does yr un ddos o ymbelydredd yn dderbyniol i iechyd dynol, felly mae’n anhygoel fod Llywodraeth Cymru yn caniatáu i ddeunydd o safle niwclear gael ei ddympio yn nyfroedd Cymru.

Mae hon yn risg hollol annerbyniol. Mae angen i’r Ysgrifennydd Cabinet yn awr ddiddymu’r drwydded ddympio hyd nes i astudiaeth lawn a chywir o’r deunydd a allai fod yn ymbelydrol gael ei gynnal gan Gyfoeth Naturiol Cymru”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.