Pleidleisio o Blaid Democratiaeth Cymru

Coral Hill o Ysgol Uwchradd Willows yn cwrdd â'r Aelod Cynulliad dros Ganol De Cymru, Neil McEvoy

CROESAWU'R GENHEDLAETH NESAF I DDEMOCRATIAETH CYMRU

MAE CYFLWYNO'R GENHEDLAETH NESAF i waith y Cynulliad a'i aelodau etholedig yn hanfodol i sicrhau dyfodol iach i ddemocratiaeth Cymru, medd Aelod Cynulliad Canol De Cymru, Neil McEvoy.

Daeth Coral Hill, disgybl yn Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd ar ymweliad â'r Senedd i ganfod mwy am waith aelodau'r Cynulliad, ar gyfer ei gwaith ysgol wrth studio am BAC Cymru. Dewisodd Coral ymchwilio ar gyfer traethawd ar gynlluniau i bobl ifainc gael yr hawl i belidleisio yn etholiadau'r Cynulliad yn y dyfodol, o oed 16 mlwydd ymlaen.

Meddai Neil McEvoy, "Roeddwn yn falch iawn i gyfarfod â Coral ac ateb ei chwestiynau fel darpar bleidleisiwr sydd mor ddeallus a gwybodus.  Mae'n hanfodol ein bod yn rhoi pob cyfle i'n pobl ifainc ni i drwytho eu hunain yn ein democratiaeth, a dysgu sut rydym yn mynd i'r afael â materion fydd yn effeithio'n uniongyrchol er eu dyfodol. 

"Mae'n dda iawn gen i allu cwrdd â disgyblion o Ganol De Cymru yn eu hysgolion neu yn y Senedd, a siarad am y ffyrdd rydym yn ymdrechu i sicrhau bod Cymru'r dyfodol yn lle gwell i weithio ac i fyw."

Adeilad Y Senedd, Bae Caerydd ar ddiwrnod di-gwmwl a heulog braf. Hawlfraint / copyright Marc Evans/Ffotomarc Cedwir pob  hawl

 

Mae prosesau democratiaeth Cymru, y Cynulliad a Llywodraeth Cymru'n bynciau y mae modd eu hastudio ar gyfer modiwlau BAC Cymru. Mae Gwasanaeth Addysg ac Ymgysylltu â'r Ifanc y Cynulliad yn cynnig cymorthdal teithio ar gyfer ysgolion sy'n teithio ymhellach na 10 milltir o'r tu faes i Gaerdydd ar gyfer ymweliadau addysgol â'r Cynulliad:

http://www.yourassembly.org/get-involved/book-a-visit-to-cardiff-bay/

Mae Gwasanaeth AYI yn darparu cyfleoedd ac adnoddau addysgol eraill ac fe gewch fwy o fanylion ar y wefan uchod ac yn y llyfryn hwn:

http://www.dygynulliad.org/wp-content/uploads/2017/11/Addysg-ac-Ymgysylltu.pdf

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.