Peidied llywodraeth Cymru ag anwybyddu gofid yr heddlu am y gwaharddiad smacio

Neil McEvoy

Mae Neil McEvoy, AC Annibynnol dros Ganol De Cymru, wedi galw ar y llywodraeth i bedio anwybyddu gofidiau am y gwarharddiad smacio.
 
Wrth gyfeirio at lythyr oddiwrth un o swyddogion uchel yr heddlu anfonwyd at Aelodau’r Cynnulliad yr wythnos hon (gweler isod), dywedodd Mr McEvoy, “Mae pryderon go iawn am sut i weithredu’r gwaharddiad smacio arfaethedig.  Mae yma swyddog heddlu profiadol yn ysgrifennu at Aelodau’r Cynulliad i ddweud fod y mwyafrif o swyddogion yn meddwl mai peath peryglys fyddai tynnu swyddogion rheng flaen i honiadau fod mam wedi rhoi tap i’w phlentyn bach ar y pen ôl,  neu’n wir, rhieni yn gyffredinol yn gwneud hyn.  Ni does ganddynt amser am hyn.  Fel y dywed, “Mae’r rheng flaen yn gwegian yn barod.””

“Mae’n ddigon trafferthus gweithredu ar y deddfau camdrin plant presennol heb gymlethu pethau drwy drin mamau fel camdrinwyr am ddefnyddio tap ysgafn.”
 
“Yn eu hadroddiad 200 tudalen, mai’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi rhoi 20 o argymhellion fydd rhaid eu cyflawni cyn daw y ddeddf i rym.  Mae yno nifer fawr o bethau anhysbys.  Mae’r Llywodraeth eisiau i ni basio Bil pan nad ydynt yn gwybod beth fydd y gost, na pha effaith bydd yn gael ar wasanaethau rheng flaen.  Rhaid j ni gymryd amser i feddwl os mai dyma’r llwybr yr ydym am ei ddilyn.  Rwy’n meddwl y byddai’n llawer gwell i ni gefnogi rhieni yn hytrach na’u criminaleiddio.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.