Pam y tynnais fy nghais am aelodaeth o Blaid Cymru yn ôl

Mae fy llythyr at Blaid Cymru, isod, yn esbonio fy rhesymau dros dynnu fy nghais i ail-ymuno â Phlaid Cymru yn ei ôl.

Gan ystyried y ffordd mae’r broses wedi ei gweinyddu, fe ddes i’r casgliad mai fy eithrio am fyth fyddai unig ddyfarniad y panel. I sôn am rai achosion yn unig o blith fy ngofidion; cefais wybod ond deuddydd gwaith cyn y panel y caf drefnu cyfreithiwr i’m cynrychioli. Dyma gais a wnes gyntaf hyd yn oed cyn imi gael fy eithrio yn y lle cyntaf. Cefais wybod pwy fyddai aelodau’r panel y prynhawn cyn i’r diwrnod penodedig ac yn eu plith, rhai sydd wedi mynegi ar goedd eu bod eisoes yn elyniaethus tuag ataf.

Credaf y byddai goddef i’r panel hwn fy eithrio yn peri rhwygiadau a niwed difrifol i Blaid Cymru a’r mudiad cenedlaetholgar ar adeg pan fo angen i ni gyd-dynnu.

Mae cryn ddryswch wedi lledu ynghylch y rhesymau gwreiddiol dros fy eithrio ac yn fwy felly dros y drefn ar gyfer prosesu fy nghais i’m hadfer i aelodaeth. Mae aelodau cyffredin yn gwybod bod fy ngweithgaredd, trwy gydol cyfnod fy eithrio, wedi arwain at gynnydd mewn aelodaeth, cynnydd yn y diddordeb mewn sofraniaeth a gwireddu llwyddiant etholiadol i’r Blaid yng Nghaerdydd.

Mae’n amlwg hefyd bod gennyf gefnogaeth sylweddol aelodau led-led Cymru sydd am fy ngweld yn dychwelyd i’r blaid. Dwi ddim yn barod i droi fy nghefn ar yr aelodau hyn a gadael i banel o bobl wedi’u dethol gyda hanes o elyniaeth ataf eisoes, i fy eithrio am fyth.

Mae angen i ni dynnu at ein gilydd fel plaid, er mwyn ennill yn 2021 ac er mwyn y cyfle hefyd i drechu Prif Weinidog Cymru a chipio sedd gyntaf Plaid Cymru yn y brifddinas.

Dwi’n annog aelodau i aros yn y Blaid ac ymdrechu i’w gwella.

Byddaf yn cynnig i’r blaid drefnu cyfryngwr rhyngom fel ein bod yn gallu datrys y sefyllfa hon a chyfeirio’r blaid at y man lle y gallem ennill yn 2021. Ni allem barhau i chwarae’n ofer gan adael i wahaniaethau personol ein rhannu o hyd. Mae’n bryd i ni wneud yr hyn sy’n iawn dros y blaid a’r wlad.

Neil McEvoy application

Neil McEvoy application

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.